Hockeybond: fluiten is meer dan een verplichting

Yolande Brada


Samenvatting

Wie wil hockeyen bij een van de verenigingen van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), is verplicht om vanaf het zestiende levensjaar te beschikken over de “scheidsrechterskaart” en wedstrijden te fluiten. Die regeling levert de clubs en de bond een grote pool van mensen op die het mogelijk maken om wedstrijden en competities te organiseren. Maar om de arbitrage kwalitatief op een hoog niveau te krijgen, is meer nodig. Dat vertelt Yolande Brada (1956). Ze is als projectmanager voor innovatie werkzaam bij de hockeybond en heeft onder de naam Umpiring Projects een eigen adviesbureau op dit terrein.

Je hebt er oog voor
Artikel uit: Je hebt er oog voor

Arbitrage in de sport

Meer informatie
Download de preview