'Sportorganisaties zijn net ijsbergen, het grootste deel bevindt zich onder water'

Joëlle Staps


Samenvatting

Veranderingen doorvoeren in sportorganisaties: het is een complex proces. Bij bonden hebben de verenigingen en hun leden in meerdere of mindere mate zeggenschap over het beleid, maar spelen ook ontwikkelingen in de markt en wensen van de overheid een belangrijke rol. Joëlle Staps was in 2017 als interim-directeur bij de Atletiekunie verantwoordelijk voor een ingrijpende reorganisatie op het bondsbureau. Eerder werkte ze als algemeen directeur bij de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo), in de tak van sport die ze zelf altijd beoefende en waarin ze nog steeds actief is. Ze deed ook de nodige ervaring op in het management van organisaties buiten de sport. En eind 2017 werd ze benoemd tot plaatsvervangend directeur Sport bij het ministerie van VWS. ‘Sportorganisaties zijn als ijsbergen waarvan het grootste deel zich onder water bevindt. Het duurt wel even voor je doorhebt wat er allemaal speelt.’

De leider als spelverdeler
Artikel uit: De leider als spelverdeler

14 visies op leiderschap in de sport

Meer informatie
Download de preview