'De transitie naar een open club vergt modern leiderschap'

Jan Minkhorst


Samenvatting

De sportwereld en de wereld rond de sport verandert sterk. Traditionele organisatievormen – verenigingen, regio’s, landelijke besturen – lijken niet langer te voldoen om marktgericht en zakelijk beleid te voeren. Bovendien verwachten overheid en samenleving dat sportclubs zich openstellen voor allerlei maatschappelijke activiteiten. Dat alles vergt een nieuw type leiderschap. NOC*NSF speelt daarop in door verenigingen ondersteuning aan te bieden. Jan Minkhorst is als programmamanager en adviseur clubontwikkeling nauw betrokken bij dat proces. Als voorzitter van DZC’68 in Doetinchem, weet hij wat er in de praktijk van een moderne, grote voetbalvereniging wordt gevraagd. Hij is tevens redactielid van Sport en Kennis en geeft in dit hoofdstuk meer inzicht in deze thematiek.

De leider als spelverdeler
Artikel uit: De leider als spelverdeler

14 visies op leiderschap in de sport

Meer informatie
Download de preview