Toepassingen van digitale middelen in het bewegingsonderwijs

Prof. Diane Ste-Marie


Samenvatting

“Ik deed mijn MSc en PhD aan de McMaster University in Hamilton bij Larry Jacoby. Jacoby is een zeer invloedrijke wetenschapper, vooral bekend om zijn onderzoek naar het menselijk geheugen. Ook ik was geïnteresseerd in basale cognitieve functies, zoals geheugen en beslissingen nemen. In mijn promotieonderzoek heb ik dat toegepast op het jureren bij kunstschaatsen. Ik heb uitgezocht hoe meer declaratieve kennis (kennis over hoe de oefeningen uitgevoerd worden) leidt tot een nauwkeuriger oordeel over de kwaliteit van die oefening (Ste-Marie, 1999). Basic cognitive stuff, toegepast op sportsituaties. Toen ik professor werd, kreeg ik de kans naar mijn roots terug te keren. Voor mijn MSc, had ik namelijk lichamelijk opvoeding gedaan, en daarna ben ik dertien, veertien jaar lang coach geweest. Ik maakte in trainingen veelvuldig gebruik van demonstraties, maar had mezelf tegelijkertijd vaak afgevraagd hoe effectief dat voordoen nou eigenlijk was. Zeker met jonge kinderen die cognitief minder ver zijn, is het maar de vraag of ze uit zo’n demonstratie oppikken wat je als coach voor ogen hebt. En zo begon ik mijn onderzoek naar observerend leren bij kinderen.”

Van tikken naar taggen
Artikel uit: Van tikken naar taggen

Digitalisering van bewegingsonderwijs en sport

Meer informatie
Download de preview