Digitale video en (zelf)modellering in de gymles

Marjan Kok en John van der Kamp


Samenvatting

Computer, tablet en mobiele telefoon zijn niet meer weg te denken op school. Ook in het bewegingsonderwijs worden digitale hulpmiddelen steeds vaker toegepast. Met digitale video hoeft het ‘plaatje’ niet per se live getoond te worden. Leerlingen kunnen vooraf geselecteerde filmpjes bekijken als voorbeeld of ter inspiratie. Digitale video vergemakkelijkt ook het direct terugkijken van een oefening. De leerlingen bekijken dan (zelfstandig of met de vakleerkracht) hoe de bewegingsvaardigheid in volgende oefeningen (verder) verbeterd kan worden. Voor de vakleerkracht die ICT-minded is, is de keuze voor digitale video in de gymles vaak snel gemaakt. Voor anderen ligt deze keuze wellicht lastiger. De inzet van digitale video vraagt investeringen als de aanschaf van hulpmiddelen, (eventueel) het opschroeven van ICT-kennis en -vaardigheden en veranderingen in lesorganisatie en begeleiding.

Van tikken naar taggen
Artikel uit: Van tikken naar taggen

Digitalisering van bewegingsonderwijs en sport

Meer informatie
Download de preview