Nut en noodzaak van taggen in sportspelen

Jeroen Koekoek en Wytse Walinga


Samenvatting

In Nederland kent de sport een structurele en toenemende tendens om
technologische innovaties te verbinden met de praktijk van sportspelen
(InnosportNL, 2013). Het is evident dat digitale informatie momenteel snel
beschikbaar is en dat digitale observatiemiddelen functioneel toegankelijk
en makkelijker toepasbaar zijn. Bovendien bieden geavanceerde devices
(zoals tablets en camera’s) met bijbehorende softwareprogramma’s, zowel
docenten als trainers/coaches, nieuwe inzichten om hun sportpraktijk te
verbeteren. Mede daardoor groeit het besef dat technologie ook de prestaties van teamsporten kan vergroten.

Van tikken naar taggen
Artikel uit: Van tikken naar taggen

Digitalisering van bewegingsonderwijs en sport

Meer informatie
Download de preview