Motorisch leren met een gedigitaliseerd beweegaanbod

Joop Duivenvoorden en Lammert Klok


Samenvatting

In dit artikel staan we stil bij het verantwoord gebruik van digitale
hulpmiddelen voor de uitvoering van de les. In het bijzonder zal aandacht
worden besteed aan het gebruik van digitale videobeelden en de gevolgen
voor het motorisch leerproces. Met een gedegen theoretische basis zullen
didactische keuzes worden onderbouwd.

Van tikken naar taggen
Artikel uit: Van tikken naar taggen

Digitalisering van bewegingsonderwijs en sport

Meer informatie
Download de preview