Drempels voor digitalisering

Justus Beth en Corina van Doodewaard


Samenvatting

Het appèl lijkt niet te weerstaan: de fysieke drempel van steeds meer
gymzalen wordt geslecht. De tablet rukt op in de gymles. Waar sommige
collega’s verrukt over dit leermiddel steeds weer nieuwe toepassingen
vinden, blijven andere collega’s achter met de vraag: wat ligt er achter die
drempel? Hoe hoog is die drempel voor school en sport en wat zegt dat
over de drempel van de gymzaal? Waarom gaan collega’s er eigenlijk over?
In dit artikel beschouwen we twee fenomenen: de rol van digitalisering
in de bewegingscultuur en de intrede van digitale middelen in het onderwijs.
Beide zijn van grote invloed op keuzes die worden gemaakt in de
dagelijkse praktijk van docenten bewegingsonderwijs.

Van tikken naar taggen
Artikel uit: Van tikken naar taggen

Digitalisering van bewegingsonderwijs en sport

Meer informatie
Download de preview