Gamend sporten en sportend gamen: hoe sportidentiteit en sportgames samenkomen

Niek Pot


Samenvatting

“Sporten is gezond”. Dat is althans de boodschap die de laatste decennia
steeds meer terug te vinden is in allerhande beleidsdocumenten (bijvoorbeeld ministerie van VWS, 2008, 2011). Daarom is de laatste jaren fors ingezet op het verhogen van de sportparticipatie van zoveel mogelijk kinderen en volwassenen. Het idee hierachter is dat het stimuleren van sport ook zorgt voor een verbeterde gezondheid en een gezondere leefstijl.

Van tikken naar taggen
Artikel uit: Van tikken naar taggen

Digitalisering van bewegingsonderwijs en sport

Meer informatie
Download de preview