Games in beweging

Jaap Kleinpaste


Samenvatting

De toenemende populariteit van (beweeg)games, zoals de custom of the shelf (COTS)-games op de Nintendo Wii, Playstation Move en de Xbox Kinect, hebben ertoe bijgedragen dat dit type games meer en meer een plek gaat veroveren in de werkvelden onderwijs, sport en zorg. De genoemde initiatieven roepen verschillende vragen op, die de moeite van het overdenken waard zijn om een beeld te vormen over de positionering en de betekenis van het gebruik van games binnen het werkveld bewegingsonderwijs en sport. Wat heeft gamen eigenlijk met bewegen en sport te maken? Welke games nodigen uit tot bewegen? Op welke wijze kan het gebruik van games bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen in bewegingsonderwijs en sport? Welke eisen kunnen we stellen aan het gebruik van games binnen het werkveld bewegen en sport?

Van tikken naar taggen
Artikel uit: Van tikken naar taggen

Digitalisering van bewegingsonderwijs en sport

Meer informatie
Download de preview