De gamificatie van sport

Sean Vink en Marinka Copier


Samenvatting

Digitalisering heeft invloed op menselijk gedrag en onder invloed van computers verandert ook onze cultuur en maatschappij. Computergames zijn een belangrijk onderdeel van de toenemende digitalisering. De ontwikkelingen in gaming hebben veel gevolgen voor sport en beweging.

Van tikken naar taggen
Artikel uit: Van tikken naar taggen

Digitalisering van bewegingsonderwijs en sport

Meer informatie
Download de preview