Beweeggames: kansen voor het stimuleren van beweging?

Monique Simons, Maaike van de Bovenkamp en Emely de Vet


Samenvatting

Vaak wordt gezegd dat technologische ontwikkelingen (zoals videogames) en digitalisering van de maatschappij, schuldig zijn aan het feit dat veel jongeren te veel zitten en te weinig bewegen. Maar mogelijk kan de digitale revolutie ook een oplossing bieden en kan technologie juist worden ingezet om jongeren uit de stoel te krijgen en meer te laten bewegen.

Van tikken naar taggen
Artikel uit: Van tikken naar taggen

Digitalisering van bewegingsonderwijs en sport

Meer informatie
Download de preview