Niet alles wat we sport noemen is sport

Johan Steenbergen


Samenvatting

Johan Steenbergen is sportfilosoof, die in zijn proefschrift Grenzen aan de sport. Een theoretische analyse van het sportbegrip (2004), het sportbegrip probeert te verhelderen en af te bakenen. In het licht van maatschappelijke veranderingen en technologische ontwikkelingen, wordt met hem in dit interview de houdbaarheid en rekbaarheid van de begripsbepaling van sport onderzocht, in het perspectief van de aanvraag van de e-sportbond om als sportbond erkend te worden bij NOC*NSF.

Van tikken naar taggen
Artikel uit: Van tikken naar taggen

Digitalisering van bewegingsonderwijs en sport

Meer informatie
Download de preview