Vernieuwen. Binden. Inspireren

Vernieuwen. Binden. Inspireren


Samenvatting

Het continu kunnen vernieuwen en inspelen op de wensen van de kritische sportconsument, is voor de toekomst van sportverenigingen essentieel. Hoe hieraan invulling gegeven kan worden is gedurende vier jaar getest aan de hand van Proeftuinen, verspreid over heel Nederland.
 

In deze Proeftuinen hebben verenigingen nieuwe sportvormen ontwikkeld, gezocht naar andere organisatievormen en nieuwe lokale samenwerkingsverbanden geïnitieerd. Vernieuwen, Binden, Inspireren geeft een mooi beeld van hoe de Proeftuinen het proces van experimenteren hebben doorlopen en wat het heeft opgeleverd.
 

Aan de hand van interviews met de kartrekkers van deze Proeftuinen, worden hun gedachten en ideeën, successen en tegenvallers op de voet gevolgd. Aan het einde van elk interview worden de drie belangrijkste leerpunten van elke Proeftuin gepresenteerd. Aansluitend worden op basis van acht thema’s de resultaten van de Proeftuinen beschreven.
 

Vernieuwen, Binden, Inspireren daagt de lezer uit om nog vandaag met vernieuwing in de sportvereniging aan de slag te gaan. Als betrokkene bij een sportvereniging zelf, maar ook als professioneel ondersteuner van een sportclub.
 

Titel:
Vernieuwen. Binden. Inspireren
Ondertitel:
De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden
ISBN:
9789081823524
Prijs:
€ 15,50
Omvang:
139 pagina's
Verschenen:
2011
In winkelwagen