Vitale clubs voor sport en samenleving

Vitale clubs voor sport en samenleving


Samenvatting

Sportverenigingen vormen de stabiele kern van het sportaanbod in Nederland. Zij maken deel uit van een veranderende maatschappij. Van hen wordt verwacht dat ze openstaan voor vernieuwing en inspelen op nieuwe behoeften. Naast het aanbieden van sport als hoofdactiviteit, worden de sportverenigingen geconfronteerd met de wens om andere maatschappelijke taken op zich te nemen, nieuwe doelgroepen te bedienen en hun primaire proces daarop in te richten. 

Maar zijn verenigingen wel toegerust om die taken te vervullen? Of zijn het alleen de grote, krachtig georganiseerde verenigingen die hierop willen en kunnen ingaan? Hoe krijgen we in dit opzicht beter zicht op de mogelijkheden van sportverenigingen? Wat zijn de kracht en zwakte van verenigingen en hoe kunnen we ze op hun kracht aanspreken? Om zich als vitale open vereniging te ontwikkelen, blijkt een breed gedragen visie nodig, moeten extra capaciteiten in de vereniging worden gemobiliseerd en moeten betrokkenen van elkaar willen leren. Dan blijken clubs in staat tot veel mooie initiatieven. 

Op deze onderwerpen richt zich het boek Vitale clubs voor sport en samenleving – Kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen. Het is een uitgave van het Mulier Instituut in samenwerking met Sport en Kennis.

Titel:
Vitale clubs voor sport en samenleving
Ondertitel:
Kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen
ISBN:
9789071902178
Prijs:
€ 18,00
Omvang:
196 pagina's
Verschenen:
2015
In winkelwagen