Afbeeldingen van Goud in elk kind

Goud in elk kind

Het unieke karakter van bewegen en sport biedt kinderen en jongeren vele educatieve mogelijkheden. Zij leren regels te gebruiken en te aanvaarden, om te gaan met hun eigen talenten en beperkingen en r...
ISBN: 978 90 818235 62
Product specificaties
Attribuut naamAttribuut waarde
OndertitelJeugdsport in een pedagogisch perspectief
Aantal pagina's175
Verschijningsdatum2012
€18,00

Samenvatting

Het unieke karakter van bewegen en sport biedt kinderen en jongeren vele educatieve mogelijkheden. Zij leren regels te gebruiken en te aanvaarden, om te gaan met hun eigen talenten en beperkingen en rekening te houden met anderen. Bewegen en sport kunnen daarmee een goede voorbereiding vormen op hun functioneren in de samenleving.

Toch worden de educatieve mogelijkheden momenteel niet volledig benut. Het werkelijke effect van sportdeelname op de prestaties en ontwikkeling van jeugdigen, hangt hoofdzakelijk af van de manier waarop zij sport krijgen aangeboden. En daar wringt de schoen. Want bij veel trainers is de gerichtheid op ‘winnen’ aanmerkelijk groter dan de gerichtheid op groei en ontwikkeling. Zij zijn dan onvoldoende met de jeugdigen en hun ontwikkeling bezig en wat sportbeoefening hieraan kan bijdragen.

In een goede opvoedkundige sportpraktijk gaan pedagogische doelstellingen hand in hand met sportieve ambities.

Dit boek gaat nadrukkelijk over de sociale en persoonlijke ontwikkeling van de jeugdige sporter, over het begeleiden van jeugdigen in en door sport. Drie pijlers staan daarbij centraal: de bewuste overdracht van waarden en normen, een motiverend leerklimaat en tijdig grenzen stellen. Het is aan trainers, coaches, leraren, ouders en allen die met jeugdigen omgaan om de kennis opgedaan in dit boek, ook werkelijk in praktijk te brengen. Immers, in ieder kind zit goud!