Sport en lichamelijke opvoeding in pedagogisch perspectief, een gouden kans

Lectorale rede Nicolette Schipper-van Veldhoven

Sport is populair. In Nederland biedt de sportvereniging een van de belangrijkste mogelijkheden tot sportparticipatie door de jeugd. Maar liefst 1,6 miljoen Nederlandse kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar zijn lid van een sportvereniging. En alle kinderen hebben lichamelijke opvoeding op school. Jeugdsport in georganiseerd verband heeft een belangrijke sociale rol voor kinderen en jongvolwassenen. In dit verband is sport bekend geworden als het derde pedagogische milieu. Participatie biedt mogelijkheden tot leren, zowel bewust als onbewust. Door een actieve en betrokken deelname biedt sport aan kinderen specifieke nieuwe ervaringen en nieuwe manieren van anticiperen. Onderzoekers zijn het erover eens dat alleen betrokkenheid in de sport niet automatisch leidt tot positieve resultaten en verbeterde sociale, psychologische en/of morele karaktertrekken. Sport kan ook leiden tot het tegendeel: egoïsme, arrogantie, pesten, discriminatie. Wat dat betreft heeft sport twee gezichten. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan jeugdige sportparticipatie, bepaalt het effect.

Lees de lectorale reden.

 
Sleep hier een bestand heen. Het uploaden van bestanden wordt door uw browser niet ondersteund.
Er zijn nog geen reacties geplaatst